Am Mây Ngủ: Một mảnh cà-sa một bình bát – Tống Mai

June 17, 2020 (TM) Đây là bức hình tôi làm từ những mảnh hình nhỏ để nộp cho thầy dạy nhiếp ảnh cho bài tập composite photography của tôi. Những mảnh nhỏ ghép lại tạo nên một bức thủy mạc

Read More Am Mây Ngủ: Một mảnh cà-sa một bình bát – Tống Mai

Fragile: Nothing comes from violence and nothing ever could – Tống Mai

June 11, 2020 (TM) Đây là lần thứ tư tôi lại nương tựa vào bản nhạc này.  Tôi dùng Fragile để ru ngủ mình khi album “Nothing Like the Sun” của Sting ra đời 30 năm trước. Nghe mãi cho

Read More Fragile: Nothing comes from violence and nothing ever could – Tống Mai

Con chim bé nhỏ kia không biết làm hại ai, nhưng nó bị bắn chết … – Tống Mai

June 10, 2020 (TM) Bức hình dưới đây là hình composite hôm qua tôi nộp cho thầy dạy nhiếp ảnh. Mắt nhìn tài tình của ông khi đọc được những gì trên tấm ảnh làm tôi im lặng. Tôi không

Read More Con chim bé nhỏ kia không biết làm hại ai, nhưng nó bị bắn chết … – Tống Mai

Bóng đổ và ẩn mặt – Cast shadow and hidden face – Tống Mai

June 2, 2020 (TM) Bài tập tuần này của lớp photography của tôi là về cast shadow – bóng đổ, photographs and anonymity, hidden truths – dấu mặt. Bóng đổ và ẩn mặt là hai đề tài nhiếp ảnh tâm

Read More Bóng đổ và ẩn mặt – Cast shadow and hidden face – Tống Mai