Dạ Minh – Nguyễn Bá Luận và Đông Du Washington, DC – Photos: Tống Mai

Sept 27, 2014 (TM)   Mai gởi một vài hình của Dạ Minh và anh Luận “Đông du” DC mấy ngày qua. Mai vui được biết thêm hai người bạn thật dễ thương của Nhóm thầm lặng mấy lâu nay.

Read More Dạ Minh – Nguyễn Bá Luận và Đông Du Washington, DC – Photos: Tống Mai

Chính Luận Trần Trung Đạo và Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác – Tống Mai

Sept 25, 2014 (TM) Tôi viết bài này không để quảng cáo sách cho anh Trần Trung Đạo mà chỉ để nói về một người được sự thuơng mến của rất nhiều đồng huơng, xa hay gần, quen hay lạ.

Read More Chính Luận Trần Trung Đạo và Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác – Tống Mai

Tặng người quét chùa trên núi Túy Vân – Ký sự du hành Túy Vân – Photos: Tống Mai

Khi cất vào kệ sách Thấy Phật của Cao HuyThuần sáng nay, Mai giở nhằm chương Tặng người quét chùa trên núi Túy Vân và bỗng nhớ đến lời đề nghị của anh Hoằng đi Thuận An tuần tới nên

Read More Tặng người quét chùa trên núi Túy Vân – Ký sự du hành Túy Vân – Photos: Tống Mai

Cảm nghĩ về Apartheid Museum ở South Africa‏ – Tống Mai

Sept 2, 2014 (TM)     Đó là những giờ tiêu đi một cách nặng nề lạnh xương sống suốt mấy tiếng đồng hồ tôi ở trong Apartheid Museum của Johannesburg ngày thứ Ba vừa rồi. Nếu không phải vì

Read More Cảm nghĩ về Apartheid Museum ở South Africa‏ – Tống Mai