Con chim oanh vũ nhỏ nhoi ngày xưa đã ngưng hót. Hôm đó, tôi chỉ là một con chim non tránh bão, đang đi tìm một nơi nương tựa -Trần Trung Đạo

Jan 6, 2017 (TM) Tôi đã đọc Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác không chỉ một lần. Ít khi tôi có được thì giờ để đọc một tác phẩm nào lấn thứ hai. Có điều gì đặc biệt trong cuốn

Read More Con chim oanh vũ nhỏ nhoi ngày xưa đã ngưng hót. Hôm đó, tôi chỉ là một con chim non tránh bão, đang đi tìm một nơi nương tựa -Trần Trung Đạo

Trần Trung Đạo – “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” và những câu chuyện Thiền

Jan 28, 2016 (TM)   Đọc “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác”, nghĩ về những câu chuyện Thiền Lương Thư Trung Quyển “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” vừa mới được chùa Viên Giác tại Đức ấn hành vào những

Read More Trần Trung Đạo – “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” và những câu chuyện Thiền

Chính Luận Trần Trung Đạo và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” – Tống Mai

Sept 25, 2014 (TM) “Chính Luận Trần Trung Đạo” và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” Tống Mai Virginia, Sept 21, 2014 Tôi viết bài này không để quảng cáo sách cho anh Trần Trung Đạo mà chỉ để nói

Read More Chính Luận Trần Trung Đạo và “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” – Tống Mai