Những sợi dây níu bước chân – Shoes tied to memories – Perspectives: Chiharu Shiota exhibition at Sackler Gallery in Washington DC – Tống Mai

Dec 22, 2014 (TM) Perspectives: Chihura Shiota – Over the Continents: An on-going exhibition at the pavillion of Sackler Gallery in Washington DC from September 2014 to June 2015 features the theme of “memory and human interconnection.”  The artwork is

Read More Những sợi dây níu bước chân – Shoes tied to memories – Perspectives: Chiharu Shiota exhibition at Sackler Gallery in Washington DC – Tống Mai

Khu rừng nước: Rừng tràm Trà Sư, An Giang – Tống Mai

  Dec 19, 2014 TM) Một bài viết về những con sếu cổ đỏ của vùng Đồng Tháp tôi đọc được hôm trước làm nhớ đến những con cò trong rừng tràm Trà Sư ở An Giang tôi may mắn

Read More Khu rừng nước: Rừng tràm Trà Sư, An Giang – Tống Mai

Con đường mang tên Phan Bội Châu – Hàn Lan Anh

(Giới thiệu bài viết của Hàn Lan Anh, hình của LocDP) Trời California trong xanh, chỉ một làn gió nhẹ thoảng qua là hàng cây phong lung linh trong gió như vẫy tay cười. Ở xứ nầy, cây lá xanh

Read More Con đường mang tên Phan Bội Châu – Hàn Lan Anh