Cảm nghĩ sau khi các bạn Nhóm Huế về thăm Việt Nam 2016- Thái Huỳnh

Mar 31, 2016 (TM) Nghĩ trong một sớm mai lặng lẽ … – Thái Huỳnh Buổi sáng với những việc rất nhỏ của một người vừa là chủ vừa là gia nô , là mở cửa, là quét lá tưới

Read More Cảm nghĩ sau khi các bạn Nhóm Huế về thăm Việt Nam 2016- Thái Huỳnh

Huế và Nấm Tràm Đầu Mùa – Lương Thúy Anh

Mar 23, 2016 (TM)     Đổ ngang dốc Bến Ngự, thoang thoáng tôi chợt nhìn thấy đôi ba mẹt nấm tràm, vài người ngồi bán rải rác bên lề đường men chợ, phải tinh ý mới nhận ra đúng

Read More Huế và Nấm Tràm Đầu Mùa – Lương Thúy Anh

Vẳng Tiếng Chuông Chùa – Tâm Minh Ngô Tằng Giao

March 20, 2016 (TM) (Hồ Văn Thái Huỳnh sưu tầm từ Daophatngaynay)   Vẳng Tiếng Chuông Chùa Tâm Minh Ngô Tằng Giao phỏng dịch Tiếng chuông chùa ngân nga, văng vẳng trong không gian rồi tan loãng giữa xóm làng

Read More Vẳng Tiếng Chuông Chùa – Tâm Minh Ngô Tằng Giao