Gởi những người anh và những người bạn tôi: Chí Quyết, Thái Huỳnh, Xuân Khải, LC Hoằng, TD Lộc, Đức Thái, Chi Lan, Nguyệt và Cúc – Tống Mai

June 24, 2016 (TM)     Chiều xuống sau vườn nhà tôi. Như mọi ngày, mỗi buổi chiều sau cơm tối, tôi ra vườn ngồi đợi mặt trời chiếu ráng hồng từ bên kia trời qua. Hôm nay có gió,

Read More Gởi những người anh và những người bạn tôi: Chí Quyết, Thái Huỳnh, Xuân Khải, LC Hoằng, TD Lộc, Đức Thái, Chi Lan, Nguyệt và Cúc – Tống Mai

Máu Biếc Xanh và Ngực Tối – Em có hai bàn tay đầm đìa hối tiếc …

June  21, 2016 (TM) Một người em của tôi giới thiệu “Máu Biếc Xanh và Ngực Tối” đã lâu.  Cánh rừng sau nhà tôi chiều nay lại có ráng đỏ màu của máu, bỗng nhiên làm liên tưởng đến một

Read More Máu Biếc Xanh và Ngực Tối – Em có hai bàn tay đầm đìa hối tiếc …

Mười ngón tay buồn chưa ráo lệ, một cung bạch ngọc náo trường canh …

June 17, 2016 (TM) Hồi đó tôi chỉ có một băng cassette chương trình Tao Đàn này, mấy chục năm trước nghe mòn không còn nghe được nữa. Bỗng nhiên tìm được ai upload lên youtube, may quá. Một trong

Read More Mười ngón tay buồn chưa ráo lệ, một cung bạch ngọc náo trường canh …

Phùng Khánh và Phùng Thăng: Lộ trình suy tư triết học – Phác họa hiện tượng luận tình yêu – Thái Kim Lan

June 15, 2016 (TM sưu tầm từ tranhoaithux) Bài viết ngắn này chỉ là một phác thảo gợi ý về sự nghiệp và ảnh hưởng của hai nhà nữ trí thức miền Nam trong những thập niên 60, 70, nằm

Read More Phùng Khánh và Phùng Thăng: Lộ trình suy tư triết học – Phác họa hiện tượng luận tình yêu – Thái Kim Lan

Phá Tam Giang – Ới đò Ca cút ! – Trần Thanh Hà

June 13, 2016 (TM) (Anh Thái Huỳnh góp nhặt từ nhavantphcm) NVTPHCM- Ngày nhỏ, lang thang theo những triền đồi dọc sông Bến Hải, tôi thường thấy có loài chim sống trong hang hốc ven sông. Con chim ra khỏi

Read More Phá Tam Giang – Ới đò Ca cút ! – Trần Thanh Hà

The Hermit and the Well – Ẩn Sĩ và Giếng Nước – Thích Nhất Hạnh – Video: Nguyên Huệ

June 12, 2016 (TM) Câu truyện của một đứa bé tìm thấy Phật trong tâm mình trong cuốn The Hermit and the Well của Thầy Thích Nhất Hạnh: Một cậu bé người Việt Nam leo lên đỉnh núi để tìm

Read More The Hermit and the Well – Ẩn Sĩ và Giếng Nước – Thích Nhất Hạnh – Video: Nguyên Huệ

Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong sự có mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát – Phạm Công Thiện

June 2, 2016 (TM) Xin cúi lạy, cúi lạy qui ngưỡng tôn kính trước ÐẤNG BAN CHO SỰ AN TOÀN, SỰ NƯƠNG NÁU, SỰ TRÚ ẨN, SỰ KHÔNG SỢ HÃI, trước ÐẤNG NHÌN THẤY TIẾNG KÊU CỦA TRẦN GIAN, ÐẤNG

Read More Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong sự có mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát – Phạm Công Thiện