Ryōkan: Những năm tháng dài lang thang và cực khổ cũng đã qua rồi – Tống Mai

Aug 8, 2020 (TM); Nov 24, 2023 (Ngày thầy Tuệ Sỹ ra đi) Đôi khi ta ngồi lặng lẽ, Lắng nghe tiếng lá rơi. Thật sự bình an đời sống một vị sư, Chuyện đời, cắt lìa hết tất cả

Read More Ryōkan: Những năm tháng dài lang thang và cực khổ cũng đã qua rồi – Tống Mai

“Người nói tình vô hạn, nhưng vô hạn, hỡi ôi…” – Tống Mai

Nov 19, 2023 (TM) Như bờ cát xa xôi Người nói: tình vô hạn! Nhưng vô hạn, hỡi ôi Chính là sự quên lãng Nằm ở trong tim người.   Như bờ cát xa xôi, người nói: tình vô hạn,

Read More “Người nói tình vô hạn, nhưng vô hạn, hỡi ôi…” – Tống Mai

“Cuộc đời đó, ta băng sông vượt núi, chẳng phải vì hoá kiếp, mà chỉ để thấy lại khuôn mặt người” – Tống Mai

Nov. 7, 2023 (TM) Tôi thường nghĩ đến bạn mình với một sự im lặng nghiêm cung, nhưng đôi khi đó là một nỗi lặng buồn mênh mông những ngôi sao trời vận hành đơn chiếc trong không gian không

Read More “Cuộc đời đó, ta băng sông vượt núi, chẳng phải vì hoá kiếp, mà chỉ để thấy lại khuôn mặt người” – Tống Mai