Đôi bờ đất nước nhớ thương nhau – Video: Nguyên Huệ

Feb 17, 2016 (TM) Tôi thuơng biết bao từng chữ từng câu của bài thơ Đôi Bờ của Quang Dũng từ hồi còn đi học, từ đời trước đến đời sau. Tôi luôn mường tượng hình bóng của một người

Read More Đôi bờ đất nước nhớ thương nhau – Video: Nguyên Huệ

Love possesses not nor would it be possessed, for love is sufficient unto love – Khalil Gibran

Feb 15, 2016 (TM) The book of love is complete when love neither possesses nor is possessed. Tống Mai   The Prophet – On Love – Khalil Gibran Naration: Dorna Djenab www.youtube.com/watch?v=HtpQmU6v6kQ When love beckons to you, follow him, Though

Read More Love possesses not nor would it be possessed, for love is sufficient unto love – Khalil Gibran

Trần Thúc Nhẫn, Bến Ngự và tôi – Nguyên Huệ

Feb 14, 2016 (TM) Trong đoạn tùy bút này của bạn mình, tôi biết thêm về con đường Trần Thúc Nhẫn hồi xưa nơi tôi hay lai vãng vì có vài người bạn và thầy cô dạy Đồng Khánh của

Read More Trần Thúc Nhẫn, Bến Ngự và tôi – Nguyên Huệ

Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai – Thích Nhất Hạnh

Feb 2, 2016 (TM) Tôi trích bài thơ này của thầy Thích Nhất Hạnh để thay một lời chúc Tết hôm nay. Thầy trong bài là Đức Phật mà thầy Nhất Hạnh gọi là Bụt đó thôi …”Sáng nay chim

Read More Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai – Thích Nhất Hạnh

Cuối Năm Gặp Bạn ở Sài Gòn – Thái Huỳnh

Cuối Năm Gặp Bạn ở Sài Gòn Thái Huỳnh Bạn cũ lưu tồn mấy năm mới gặp lại thì còn chi vui bằng, lại là bạn bè tứ xứ, từng sinh hoạt cùng “Nhom Hue google group”. Không hẹn mà

Read More Cuối Năm Gặp Bạn ở Sài Gòn – Thái Huỳnh