Déjeuner du matin – Jacques Prévert – Marlene Dietrich

Dec 27, 2017 (TM) Thế giới ngoài kia đã đi thật xa với những bài thơ hiện đại, tôi vẫn còn dừng lại níu thơ của Jacques Prévert. Sao lại Prévert? Sáng nay thức dậy mở Google ra mới biết

Read More Déjeuner du matin – Jacques Prévert – Marlene Dietrich