Light and Shadow – Ánh Sáng và Bóng Tối – Tống Mai

Apr. 14, 2020 (TM) The bright side of the moon could not exist without the half wrapped in shadow. A half-life is not substantial, not sustainable. You cannot cut out half your heart and live. ― Thomas Lloyd Qualls Không

Read More Light and Shadow – Ánh Sáng và Bóng Tối – Tống Mai

Déjeuner du matin – Jacques Prévert – Marlene Dietrich

Dec 27, 2017 (TM) Thế giới ngoài kia đã đi thật xa với những bài thơ hiện đại, tôi vẫn còn dừng lại níu thơ của Jacques Prévert. Sao lại Prévert? Sáng nay thức dậy mở Google ra mới biết

Read More Déjeuner du matin – Jacques Prévert – Marlene Dietrich