The Palouse: Hòa Âm Điền Dã – Tống Mai

June 18, 2023 (TM)     Một điều gì đó rất trừu tượng trong Symphony No. 6 (Pastoral Symphony) của Beethoven, bản giao hưởng mà trong đó những nốt chậm của movement thứ hai dù có khả năng gợi lên

Read More The Palouse: Hòa Âm Điền Dã – Tống Mai

Niềm vui nhỏ tháng Năm: World Bank / IMF International Photographic Society – Tống Mai

May 31, 2023 (TM) Bạn yêu dấu, Đêm nay tôi lại nói đến những niềm vui nho nhỏ trong nhiếp ảnh của mình. Hứa với tôi đừng cho là nhàm quá như anh nuôi của tôi ở quê nhà hay

Read More Niềm vui nhỏ tháng Năm: World Bank / IMF International Photographic Society – Tống Mai