Tôi còn đây, tôi hiện hữu, cho thế giới hiện hữu, cho em hiện hữu: Vòng tay nhận thức – Thích Nhất Hạnh

Aug 27, 2016 (TM) (Nguồn: Làng Mai)   Vòng tay nhận thức Thích Nhất Hạnh Thử hữu cố bỉ hữu Thử vô cố bỉ vô Chuông ngân một đêm dài không ngủ Hai bàn chân không, tì tay cửa sổ

Read More Tôi còn đây, tôi hiện hữu, cho thế giới hiện hữu, cho em hiện hữu: Vòng tay nhận thức – Thích Nhất Hạnh

Márta Sebestyén và bài dân ca Hungary Szerelem, Szerelem trong phim The English Patient – Tống Mai

Aug 19, 2016 (TM) Márta Sebestyén: Szerelem, Szerelem youtube.com/watch?v=rAUJgjxNGd8 Hình như có tiếng lạc đà, tiếng lục lạc, tiếng người lao xao ngoài xa tôi không rõ lắm, nhưng đoán ra được vì đó là những âm thanh quen thuộc

Read More Márta Sebestyén và bài dân ca Hungary Szerelem, Szerelem trong phim The English Patient – Tống Mai