Em có thể tìm thấy nó trên một nhánh cỏ – Tống Mai

May 27, 2020 (TM) Em có một nơi nương tựa mà không ai có thể phá đổ và cướp giật đi được. Và không ai có thể làm lay chuyển niềm tin của em, bởi vì niềm tin ấy không

Read More Em có thể tìm thấy nó trên một nhánh cỏ – Tống Mai

“But my heart is a lonely hunter that hunts on a lonely hill” – Tống Mai

May 20, 2020 (TM) Nơi tôi ở đã được lệnh mở cửa sau những tháng lockdown vì nạn dịch. Tôi đã có thể ra ngoài từ lâu nhưng tôi vẫn chưa ra khỏi nhà. Một điều gì làm ngần ngại.

Read More “But my heart is a lonely hunter that hunts on a lonely hill” – Tống Mai

“Em là cánh bướm ư, Ta là giấc mộng trong hồn Trang Chu” – Tống Mai

May 7, 2020 (TM) Hôm nay Vesak. Trăng Rằm. Tôi chỉ thắp hương, không hoa trái. Đã hai tháng nay tôi không ra ngoài, hoa trong vườn không đủ nghiêm cung để có thể dâng cúng Phật. Thắp hương xong,

Read More “Em là cánh bướm ư, Ta là giấc mộng trong hồn Trang Chu” – Tống Mai

Đoạn cuối của Le Silence de la mer – Im lặng của biển cả – Tống Mai

May 26, 2017 – Updated May 1, 2020 (TM) Bonsoir. Đêm nay trời gió quá, biển đang giận dữ ngoài kia. Nhưng trong này thì ấm lắm, sống gần biển thật may mắn. Điều mà tôi yêu nhất ở biển

Read More Đoạn cuối của Le Silence de la mer – Im lặng của biển cả – Tống Mai