Nguyệt Ca: Đàn chim non lần hạt cho câu kinh bước tới – Tống Mai

Feb 16, 2019 (TM); Feb 16, 2024 (TM) Mãi đến hôm nay khi viết chúc sinh nhật cho Nguyệt tôi mới để ý đến những thiết tha thần tiên của bản Nguyệt Ca mà Trịnh Công Sơn viết cho Nguyệt

Read More Nguyệt Ca: Đàn chim non lần hạt cho câu kinh bước tới – Tống Mai

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit – Jacques Prévert – Tống Mai

Feb 14, 2020; Feb 14, 2024 (TM) Gởi những người bạn thương yêu của tôi, và cho những con chim liền cánh ngày Valentine. Có một photography project tôi muốn làm từ lâu nhưng không kiếm ra được người mẫu.

Read More Trois allumettes une à une allumées dans la nuit – Jacques Prévert – Tống Mai

Tuyết trắng và bùn đen – Tống Mai

Feb 4, 2024 (TM)   Ngọn đồi nhị nguyên, tôi chỉ lên mỗi lần có tuyết phủ   Bạn yêu dấu, Tôi đã viết không biết bao lần về những trận tuyết nơi tôi ở, và đã thu trong mênh

Read More Tuyết trắng và bùn đen – Tống Mai