Một Cõi Đi Về – Trịnh Công Sơn – Tiếng hát Minh Nguyệt

Jan 24, 2015 (TM) Một Cõi Đi Về www.youtube.com/watch?v=HtS-SPhpHbg&feature=em-share_video_user   Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt Rọi suốt trăm năm một cõi

Read More Một Cõi Đi Về – Trịnh Công Sơn – Tiếng hát Minh Nguyệt

Có lẽ ta về như giấc mơ, làm dòng sông bôi xóa đôi bờ – Viết cho anh Dũng – Tống Mai

Jan 14, 2015 (TM)    Moi je me taisais. “Tu comprends. C’est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C’est trop lourd.” Tôi lột khăn choàng vàng óng mà chú liên miên quấn trên vai. Tôi đắp nước

Read More Có lẽ ta về như giấc mơ, làm dòng sông bôi xóa đôi bờ – Viết cho anh Dũng – Tống Mai