Những cánh đồng hoa dại ở sa mạc California – Tống Mai

April 28, 2023 (TM) Kìa các loài chim trời, chúng không gieo, không gặt, cũng không tụ tập vào chuồng. Các con chẳng có giá trị gì hơn chúng đâu, và có ai nhờ lo lắng mà kéo dài được

Read More Những cánh đồng hoa dại ở sa mạc California – Tống Mai

Bi ca cho những cội đào – Tống Mai

April 4, 2023 (TM) Năm tháng trôi như những con bò đen vĩ đại dẫm lên thế gian Và Chúa như một kẻ chăn bò giục giã đằng sau, Và hồn tôi vỡ nát theo mỗi bước chân đi qua

Read More Bi ca cho những cội đào – Tống Mai