Chiều trên quê hương tôi, với bao nhiêu điều đã trôi qua … – Video: Nguyên Huệ

May 21, 2016 (TM) Thế rồi, cuối cùng bạn tôi cũng thực hiện được video này cho tôi. Thương bài hát, tôi đã chờ đợi rất lâu mới ghi được những hình ảnh có ý nghĩa để lồng vào. Tôi

Read More Chiều trên quê hương tôi, với bao nhiêu điều đã trôi qua … – Video: Nguyên Huệ

Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu – Hoài Khanh

May 20, 2016 (TM tặng anh Ái Văn để đáp lại cd Đăng Khánh anh gởi trong đó có bài Mắt Em Vương Giọt Sầu) Phỏng từ hai câu thơ cuối của Hoài Khanh trong bài “Ngồi Lại Bên Cầu”, 

Read More Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu – Hoài Khanh

Chùa Hương: Ánh sáng ngoài hiên chẳng mới chẳng xưa đây bức họa – Tống Mai

May 19, 2016 (TM) Ánh sáng ngoài hiên Chẳng mới – chẳng xưa đây bức họa Tiếng chân trước cửa không tơ, không trúc đó cung đàn Không rõ ai là người viết nên những câu thơ đó trên tấm

Read More Chùa Hương: Ánh sáng ngoài hiên chẳng mới chẳng xưa đây bức họa – Tống Mai

Tuệ Sỹ – Tô Đông Pha: Những Phương Trời Viễn Mộng

May 16, 2016 (TM – Nguồn: thuvienhoasen)   Trong ta là núi là rừng Là trăm tiếng hát đã dừng trên môi (Tuệ Sỹ – THÂN PHẬN) Tựa Kinh Thi và Kinh Dịch như đôi cánh của con chim nhạn

Read More Tuệ Sỹ – Tô Đông Pha: Những Phương Trời Viễn Mộng

La chanson d’Orphée – Tiếng hát Minh Nguyệt

May 8, 2016 (TM)   La chanson d’Orphée Tiếng hát Minh Nguyệt Video: Lê Thiện Nhơn www.youtube.com/watch?v=-jBN7ccKHFM&feature=em-upload_owner   Matin, fais lever le soleil Matin, à l’instant du réveil Viens tendrement poser Tes perles de rosée Sur la nature en fleurs

Read More La chanson d’Orphée – Tiếng hát Minh Nguyệt