Tuệ Sỹ – Tô Đông Pha: Những Phương Trời Viễn Mộng

May 16, 2016 (TM – Nguồn: thuvienhoasen)   Trong ta là núi là rừng Là trăm tiếng hát đã dừng trên môi (Tuệ Sỹ – THÂN PHẬN) Tựa Kinh Thi và Kinh Dịch như đôi cánh của con chim nhạn

Read More Tuệ Sỹ – Tô Đông Pha: Những Phương Trời Viễn Mộng