Người đàn bà có con chó nhỏ – Anton Chekhov

Sept 26, 2015 (TM) (Tống Mai góp nhặt) NGƯỜI ĐÀN BÀ CÓ CON CHÓ NHỎ Anton Chekhov Mọi người kháo nhau rằng ở ngoài bãi biển có một người mới đến nghỉ: người đàn bà có con chó nhỏ. Đmitri

Read More Người đàn bà có con chó nhỏ – Anton Chekhov

Sacramento với Luận Dạ-Minh và Hoàng mùa Hè 2015 – Minh Nguyệt

Sept 18, 2015 (TM) Sau những hẹn hò bằng mails từ mấy tháng trước và rồi những lần điện thoại từ San José – Sacramento , cuối cùng rồi một weekend cũng đã được chọn để Nguyet lên thăm các

Read More Sacramento với Luận Dạ-Minh và Hoàng mùa Hè 2015 – Minh Nguyệt