Quả bóng đỏ hình trái tim và bức hình “The Mind Forgets” – Tống Mai

May 13, 2023 (TM) Trong những tác phẩm xuất thần của thầy dạy nhiếp ảnh của tôi, có lẽ bức “The Mind Forgets” gây ấn tượng nhất. Bức ảnh đưa tôi trở vê với bức tranh của Banksy “Girl With

Read More Quả bóng đỏ hình trái tim và bức hình “The Mind Forgets” – Tống Mai