Homo Faber – Max Frisch – Bản dịch tiếng Việt – Dịch giả: Lê Cảnh Hoằng

Feb 19, 2015 (TM) Cuốn Homo Faber được giới thiệu cho tôi cách đây 4 năm.  Tựa cuốn sách không mảy may thu hút nhưng vừa đi vào trang đầu thì không ngờ tôi đã đi suốt cho đến cuối

Read More Homo Faber – Max Frisch – Bản dịch tiếng Việt – Dịch giả: Lê Cảnh Hoằng

Come with me, on a journey, through the eye of beauty, across an ocean of grief … and beyond

Feb 14, 2015 (TM) Thông điệp của loài chim Gyre trên một hòn đảo hoang vắng không người giữa lòng Thái Bình Dương cách lục địa hơn 3200km. Những gì xảy ra như một bi kịch do hậu quả tàn phá

Read More Come with me, on a journey, through the eye of beauty, across an ocean of grief … and beyond

Cúi lạy Mẹ con trở về Kinh Bắc – Thơ Hoàng Cầm

Feb 1, 2015 (TM) Tuyết, trăng và bóng đêm hắt vào khung cửa đêm nay, ngay trên trang sách của bài Về Kinh Bắc. Tôi bỗng muốn chép xuống đây bài thơ này và về một nhà thơ đã ảnh

Read More Cúi lạy Mẹ con trở về Kinh Bắc – Thơ Hoàng Cầm