Fragile: Nothing comes from violence and nothing ever could – Tống Mai

Sept 12, 2019 (TM) Nếu máu chảy khi thịt da và vũ khí hòa một Rồi khô đi trong ánh mặt trời chiều Ngày mai rồi mưa sẽ rửa sạch vết nhơ Nhưng liệu có rửa sạch được lương tâm

Read More Fragile: Nothing comes from violence and nothing ever could – Tống Mai