Trở lại “The Patience Stone” của Atiq Rahimi – Tống Mai

April 1, 2017 (TM) Somewhere in Afghanistan or elsewhere. Nơi đó có thể là Afghanistan hay bất cứ nơi đâu. Trung Đông, Phi Châu, hay Á Châu … hay ngay trên đất nước của bạn. Nơi đó có những khuôn

Read More Trở lại “The Patience Stone” của Atiq Rahimi – Tống Mai

Hai Tâm Hồn Cô Quạnh – Les dimanches de ville d’Avray – Tống Mai

March 25, 2017 (TM) Pierre, regard Regard les cercles Voilà, nous sommes chez nous Nous sommes entrés dans le cercle Cybèle kêu lên khi một viên sỏi rơi xuống hồ trong khu rừng thưa làm nên những vòng tròn lan

Read More Hai Tâm Hồn Cô Quạnh – Les dimanches de ville d’Avray – Tống Mai

The Song of the Sparrows – Tiếng hót của những con chim sẻ – Tống Mai

Jan 18, 2017 (TM) Our flowers have withered Our eyes are crying Our flowers have withered Our eyes are crying I remenber the bygone days The good old days The world is a lie The world is a dream The

Read More The Song of the Sparrows – Tiếng hót của những con chim sẻ – Tống Mai