Những cánh đồng hoa dại ở sa mạc California – Tống Mai

April 28, 2023 (TM) Kìa các loài chim trời, chúng không gieo, không gặt, cũng không tụ tập vào chuồng. Các con chẳng có giá trị gì hơn chúng đâu, và có ai nhờ lo lắng mà kéo dài được

Read More Những cánh đồng hoa dại ở sa mạc California – Tống Mai