Trois allumettes une à une allumées dans la nuit – Jacques Prévert – Tống Mai

Feb 14, 2020; Feb 14, 2022 (TM) Gởi những con chim liền cánh ngoài kia: Có một photography project tôi muốn làm từ lâu nhưng không kiếm ra được người mẫu. Thế rồi, một buổi sáng, khi đi ngang bức

Read More Trois allumettes une à une allumées dans la nuit – Jacques Prévert – Tống Mai