Trois allumettes une à une allumées dans la nuit – Jacques Prévert – Tống Mai

Feb 14, 2020; Feb 14, 2024 (TM) Gởi những người bạn thương yêu của tôi, và cho những con chim liền cánh ngày Valentine. Có một photography project tôi muốn làm từ lâu nhưng không kiếm ra được người mẫu.

Read More Trois allumettes une à une allumées dans la nuit – Jacques Prévert – Tống Mai