Trois allumettes une à une allumées dans la nuit – Jacques Prévert – Tống Mai

Feb 14, 2020; Feb 14, 2024 (TM) Gởi những người bạn thương yêu của tôi, và cho những con chim liền cánh ngày Valentine. Có một photography project tôi muốn làm từ lâu nhưng không kiếm ra được người mẫu.

Read More Trois allumettes une à une allumées dans la nuit – Jacques Prévert – Tống Mai

Mais mon amour silencieux et fidèle, sourit toujours et remercie la vie: Les Feuilles mortes – Jacques Prévert

July 11, 2020 (TM) Lặng lẽ … thủy chung … Philippe Jaroussky Les Feuilles mortes Jacques Prévert và … mais mon amour silencieux et fidèle, sourit toujours et remercie la vie. Tống Mai   Les Feuilles mortes Poem: Jacques Prévert

Read More Mais mon amour silencieux et fidèle, sourit toujours et remercie la vie: Les Feuilles mortes – Jacques Prévert

Déjeuner du matin – Jacques Prévert – Marlene Dietrich

Dec 27, 2017 (TM) Thế giới ngoài kia đã đi thật xa với những bài thơ hiện đại, tôi vẫn còn dừng lại níu thơ của Jacques Prévert. Sao lại Prévert? Sáng nay thức dậy mở Google ra mới biết

Read More Déjeuner du matin – Jacques Prévert – Marlene Dietrich

Pour faire le portrait d’un oiseau – Jacques Prévert – Để vẽ chân dung một con chim – Tống Mai

April 5, 2017 (TM) Trước hết hãy vẽ một cái lồng với cánh cửa mở. Sau đó vẽ một cái gì xinh xinh, một cái gì đơn sơ, một cái gì dễ thương, một cái gì hữu ích cho chim.

Read More Pour faire le portrait d’un oiseau – Jacques Prévert – Để vẽ chân dung một con chim – Tống Mai