Van Gogh Immersive Experience: Ánh sáng, bóng tối và sự cô độc – Tống Mai

June 3, 2019 (TM)   Sadness will last forever La tristesse dures toujours   Evelyn yêu dấu, Hãy nhìn vào tranh của Renoir, của Degas rồi đến Monet, và bây giờ nhìn vào Starry Nights của van Gogh. Điều gì

Read More Van Gogh Immersive Experience: Ánh sáng, bóng tối và sự cô độc – Tống Mai