Ếch và Thiền – Nguyên Huệ

Sept 9, 2020 (TM)     “Nếu nhờ tọa thiền mà ngươi trở thành Phật…” Câu viết bỏ lửng trong bức tranh “Ếch” của Sengai Gibon đã từng làm tôi mỉm cười cho sự hóm hỉnh lặng lẽ rất “thiền”

Read More Ếch và Thiền – Nguyên Huệ