Morning Has Broken – Tiếng hát: Đỗ Tùng

Nov 10, 2015 (TM) – Revised: May 31, 2018 (TM)

Sáng ni dậy sớm hơn thường lệ nên mới có mấy hình sương khói.
Morning has broken, like the first morning…”
Tùng

 

 

Morning Has Broken
Music: Cat Stevens
Vocal: Đỗ Tùng
Video: Đỗ Tùng

www.youtube.com/watch?v=T9FZTmgjNKk

 

Photo: DoTung
Lạc đàng. Photo: DoTung
Lạc đàng. Photo: DoTung
Photo: DoTung
Photo: DoTung

 

 

One thought on “Morning Has Broken – Tiếng hát: Đỗ Tùng

  1. Thks “quản thủ thư viện” TM đã tìm ra mấy bức hình sương mù trên hồ để minh họa cho bài hát “Rạng Sáng” (trong khi anh tìm không ra khi làm cái video!)

    Tùng

Leave a Reply