The Windmills of Your Mind – Và thế giới tựa như một quả táo xoay lặng lẽ trong không

Aug 25, 2017 – Apr 20, 2022 (TM) Có những bản nhạc tựa như những quả táo xoay mãi trong đầu … Tôi nghĩ lời tiếng Pháp của “The Windmill of Your Mind” rất xa lời tiếng Anh nhưng ý

Read More The Windmills of Your Mind – Và thế giới tựa như một quả táo xoay lặng lẽ trong không