Video tiếng hát Minh Tâm và Trần Anh

Dec 13, 2016 (TM)

Xin bấm vào links để xem:

Nỗi Niềm –  Tiếng hát: Minh Tâm
www.youtube.com/watch?v=Zqathc0IEHY

Huế thươnh của mẹ – Tiếng hát: Minh Tâm
www.youtube.com/watch?v=JCQqX7eiJFw

Một chiều đông –  Tiếng hát: Anh Trần
www.youtube.com/watch?v=dBkeTHpp6pg&feature=youtu.be

Tà áo xanh – Tiếng hát: Anh Trần
www.youtube.com/watch?v=SfRMi-tHl40&feature=youtu.be

Mãi mãi bên em – Tiếng hát Anh Trần
www.youtube.com/watch?v=y6Iqs6FQA8s&feature=youtu.be

Đoản khúc mùa thu Hà Nội – Tiếng hát Anh Trần
www.youtube.com/watch?v=sU3uT_orI7M&feature=youtu.be

0 thoughts on “Video tiếng hát Minh Tâm và Trần Anh

Leave a Reply