C’etait un lundi, et ils marchaient sur une corde vers le soleil …

Jan 8, 2018 (TM)

Tôi không ngủ mơ đâu, ngày hôm nay đẹp lắm thật mà.
Em không về chơi trò bắt tìm nơi quá khứ.
Chúng mình còn đây, hôm nay và ngày mai nữa.
Đến đây, khi khát chúng ta cùng uống ở một giếng nước thơm trong...
Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cải hoa vàng
Mẹ và em còn đó
Gió chiều như hơi thở
Mơ gì một mảnh tương lai xa xôi.
(Thích Nhất Hạnh)

Tống Mai
(Cho bạn tôi:  Hôm nay ngày Thứ Hai, và họ đi trên một sợi dây thừng về hướng mặt trời…)

 

 

 

 

One thought on “C’etait un lundi, et ils marchaient sur une corde vers le soleil …

Leave a Reply