Sáng nay … con nai con đã nằm yên ổn trong đôi tay chở che …

Jan 20, 2017 (TM)  Sang nay …

Bài hát ngày xưa mẹ dạy,
Tôi hát lại em nghe:

“Con nai con đã nằm yên ổn
Trong đôi tay chở che
Của chàng hiệp sĩ
Và ngộ nghĩnh thay,
Con chó sói bỗng nhiên thấy mình bơ vơ “

(Thích Nhất Hạnh)

mai-2015-lotus-che-cho

 

 

 

Leave a Reply