Còn chăng cảm xúc qua các tác phẩm nhiếp ảnh – Vũ Kiều Hạnh

Sept 13, 2016 (TM) (Nguồn: Tác giả) Lúc mới bắt đầu chập chững bước vào Nhiếp ảnh, khi nhìn những ảnh đoạt huy chương của các cuộc thi Nhiếp ảnh quốc tế, cảm xúc đến với tôi thật mãnh liệt.

Read More Còn chăng cảm xúc qua các tác phẩm nhiếp ảnh – Vũ Kiều Hạnh