Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ

Dec 18, 2014 (TM) Tống Mai góp nhặt.  Nguồn: langmai Thích Nhất Hạnh Có một bài thơ của Vũ Hoàng Chương có lẽ ít người biết đến. Đây là một trong những bài thất ngôn tứ tuyệt. “Dấu hỏi vây

Read More Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ

Ta còn để lại gì không? – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ

Nov 5, 2014 (TM) Hôm nay, đọc bài viết về Vũ Hoàng Chương của Thích Nhất Hạnh hay quá, một người mà có cảm tưởng như có một liên hệ định mệnh nào với mình từ thuở xa xưa, Lang

Read More Ta còn để lại gì không? – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ