Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ

Dec 18, 2014 (TM) Tống Mai góp nhặt.  Nguồn: langmai Thích Nhất Hạnh Có một bài thơ của Vũ Hoàng Chương có lẽ ít người biết đến. Đây là một trong những bài thất ngôn tứ tuyệt. “Dấu hỏi vây

Read More Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người – Vũ Hoàng Chương – Thích Nhất Hạnh bình thơ