Virgnia Chinese Lantern Festival 2016 – Photos: Tống Mai

Dec 15, 2016 (TM) Những chiếc đèn lồng bằng lụa theo hình dạng của thú vật được trưng bày ở Roer’s Zoofari, một sở thú nhỏ ở Reston, Virginia mùa Giáng Sinh 2016.  Làm từ Zigong, nơi nổi tiếng truyền

Read More Virgnia Chinese Lantern Festival 2016 – Photos: Tống Mai