The Silence (Sokout) – Thế giới âm thanh của một đứa bé mù – Tống Mai

Oct 12, 2016 (TM) The Silence (Sokout) www.youtube.com/watch?v=-fZVrBa8iGQ   Đứa bé gái vừa lần mò trong khu chợ vừa nhắm mắt dùng thính giác của mình để tìm đứa bé trai mù lòa đang ngồi đợi cô. Đứa bé trai

Read More The Silence (Sokout) – Thế giới âm thanh của một đứa bé mù – Tống Mai