Đoạn cuối của Le Silence de la mer – Im lặng của biển cả – Tống Mai

May 26, 2017 – Updated May 1, 2020 (TM) Bonsoir. Đêm nay trời gió quá, biển đang giận dữ ngoài kia. Nhưng trong này thì ấm lắm, sống gần biển thật may mắn. Điều mà tôi yêu nhất ở biển

Read More Đoạn cuối của Le Silence de la mer – Im lặng của biển cả – Tống Mai