Streets of London: Sao em có thể nói với tôi rằng em cô đơn? – Tống Mai

Oct 5, 2019 (TM) Em có thấy người đàn ông trong khu chợ chiều sắp tan Nhặt tờ báo lên với đôi giày rách nát của mình Trong mắt anh ta chẳng còn sĩ diện Và tờ báo hôm qua

Read More Streets of London: Sao em có thể nói với tôi rằng em cô đơn? – Tống Mai