Steve McCurry: Courage and Humanity – Nhiếp ảnh gia của can trường và nhân tính – Tống Mai

July 3, 2015 (TM) Cuốn sách Steve McCurry Untold: The Stories Behind the Photographs xuất bản đã hai năm lúc 2013, nhưng đến bây giờ tôi mới thật sự cầm nó trong tay và khi lật qua những trang hình

Read More Steve McCurry: Courage and Humanity – Nhiếp ảnh gia của can trường và nhân tính – Tống Mai