Cõi thơ Quách Tấn: Ở đây người ta nói rất khẽ, bước rất êm.

April 8, 2016 (TM) (Hoàng Trọng sưu tầm.  Xin bấm vào link dưới để nghe thơ Quách Tấn và nhạc) Cõi Thơ Quách Tấn   “Đêm đã khuya , tôi ngồi một mình xem thơ Quách Tấn. Ngoài kia có

Read More Cõi thơ Quách Tấn: Ở đây người ta nói rất khẽ, bước rất êm.