Trí tuệ tỉnh giác và sự bình an tâm hồn – Thích Nữ Trí Hải

Oct 3, 2016 (TM) Dưới đây là một đoạn trích ra từ một bức thư của Thích Nữ Trí Hải (Phùng Khánh) viết cho học trò của mình, Quỳnh Chi, ngày 14 tháng Mười năm 1992. Cám ơn Quỳnh Chi

Read More Trí tuệ tỉnh giác và sự bình an tâm hồn – Thích Nữ Trí Hải

Phùng Khánh và Phùng Thăng: Lộ trình suy tư triết học – Phác họa hiện tượng luận tình yêu – Thái Kim Lan

June 15, 2016 (TM sưu tầm từ tranhoaithux) Bài viết ngắn này chỉ là một phác thảo gợi ý về sự nghiệp và ảnh hưởng của hai nhà nữ trí thức miền Nam trong những thập niên 60, 70, nằm

Read More Phùng Khánh và Phùng Thăng: Lộ trình suy tư triết học – Phác họa hiện tượng luận tình yêu – Thái Kim Lan