Khi tôi về … có đứa trẻ để bụng lòi chấm rốn đen cười nụ thanh bình …

Feb 1, 2017 (TM) Khi tôi về, đứa bé để bụng lòi chấm rốn đen cười nụ thanh bình trên thảm cỏ xanh. Tôi bắt gặp mình cũng đang nhìn nó cười âu yếm khi đọc đến câu thơ này.

Read More Khi tôi về … có đứa trẻ để bụng lòi chấm rốn đen cười nụ thanh bình …