Phạm Công Thiện – Trong mơ em vẫn còn bên cửa, tôi đứng trên đồi mây trổ bông …

Oct 31, 2016 (TM)   Phạm Công Thiện  Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng Thích Phước An Ở đây, trên đồi cao vắng vẻ, vào mỗi chiều tôi vẫn thường ra đứng nhìn mặt trời khuất dần nơi các

Read More Phạm Công Thiện – Trong mơ em vẫn còn bên cửa, tôi đứng trên đồi mây trổ bông …

Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong sự có mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát – Phạm Công Thiện

June 2, 2016 (TM) Xin cúi lạy, cúi lạy qui ngưỡng tôn kính trước ÐẤNG BAN CHO SỰ AN TOÀN, SỰ NƯƠNG NÁU, SỰ TRÚ ẨN, SỰ KHÔNG SỢ HÃI, trước ÐẤNG NHÌN THẤY TIẾNG KÊU CỦA TRẦN GIAN, ÐẤNG

Read More Sự chuyển động toàn diện của tâm thức trong sự có mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát – Phạm Công Thiện

Tôi đứng trên đồi mây trổ bông – Phạm Công Thiện

April 6, 2016 (TM) Hôm nay một người em của tôi cho nghe lại bài hát “Tôi đứng trên đồi mây trổ bông” của Lê Uyên Phương phổ bài thơ số VIII trong tập thơ Ngày Sanh Của Rắn của

Read More Tôi đứng trên đồi mây trổ bông – Phạm Công Thiện

Chúng ta chia lìa từ ngàn kiếp trước mà vẫn chưa hề xa lìa nhau dù trong khoảnh khắc. Chúng ta nhìn mặt nhau suốt ngày, thế mà vẫn chưa bao giờ thấy nhau – Danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát phá vỡ tất cả ý thức và vô thức của con người và kinh nghiệm hư vô của văn hào Hemingway – Phạm Công Thiện

Jan 23, 2016 (TM) “Thức uẩn” được đề cập một cách nên thơ trong đoạn dưới biết bao, nổi bật lên giữa những Thọ, Tướng, Hành trong bài viết và tôi trích: Thức uẩn (Vijnàna-skandha) đuợc chuyển hóa thành “Pháp

Read More Chúng ta chia lìa từ ngàn kiếp trước mà vẫn chưa hề xa lìa nhau dù trong khoảnh khắc. Chúng ta nhìn mặt nhau suốt ngày, thế mà vẫn chưa bao giờ thấy nhau – Danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát phá vỡ tất cả ý thức và vô thức của con người và kinh nghiệm hư vô của văn hào Hemingway – Phạm Công Thiện