Nơi bóng tối và ánh sáng giao hòa – La grotte du paradis – Nguyên Huệ

Oct 14, 2015 (TM) Những hình ảnh đẹp như những ngọn nến thắp sáng bóng đêm. Đây là những hình ảnh của bạn tôi. Ai đặt tên cho động là “Động Thiên Đường” kể cũng lạ. Người ta leo thang

Read More Nơi bóng tối và ánh sáng giao hòa – La grotte du paradis – Nguyên Huệ