Đoạn cuối của phim 1917 và “Poor Wayfaring Stranger” – Tống Mai

Mar. 20, 2020 (TM) Viết cho em tôi, Pháp Hoan. Đoạn cuối của phim “1917” và bản nhạc “Poor Wayfaring Stranger”. Dòng sông mở rộng ra, sâu hơn. Schofield nắm lấy một khúc cây và mặc cho dòng nước mang

Read More Đoạn cuối của phim 1917 và “Poor Wayfaring Stranger” – Tống Mai