In Flanders Fields, the poppies blow – Tống Mai

May 30, 2022 (TM) – May 25, 2024 (TM) Trên những cánh đồng ở Flanders, hoa poppies rực rỡ giữa những cây thập tự giá bên những ngôi mộ của chiến sĩ trận vong, và trên trời chim sơn ca

Read More In Flanders Fields, the poppies blow – Tống Mai