Tình Nghệ Sĩ – Love of Seven Dolls – Paul Gallico

Dec 7, 2017  (TM) – Dec 21, 2020 (TM) “Này cô kìa, cô nhỏ xách va-ly kia, cô đi đâu mà gấp thế?” “Dưới đáy sông lạnh lắm, cô bé ơi, loài lươn, loài tôm chúng rỉa thịt cô đó.”

Read More Tình Nghệ Sĩ – Love of Seven Dolls – Paul Gallico