Sacrifice – Lisa Gerrard & Pieter Bourke – Tống Mai

May 18, 2018 (TM) Nghe một nghìn tiếng kêu thét, nghe một nghìn giọng nói dội lại một tiếng vang đơn độc. Có một nghìn nỗi đau, một người đón lời mời đẫm máu có muốn nếm hơi ấm của

Read More Sacrifice – Lisa Gerrard & Pieter Bourke – Tống Mai

Earth, Sorrow, To Zucchabar & Hans Zimmer – Tống Mai

Dec 19, 2016 (TM) Nếu nói đến người composer nào tôi theo dõi lâu nhất, có lẽ đó là nhạc sĩ ngươi Đức Hans Zimmer. Cho đến hôm nay, đã gần 16 năm sau, tôi vẫn nghe mãi những bản

Read More Earth, Sorrow, To Zucchabar & Hans Zimmer – Tống Mai