And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy – Tống Mai

Dec 23, 2018 (TM) Đêm hôm qua tôi xuống nhà chị tôi dự buổi Christmas sớm ở nhà chị. Anh S. đứng dậy nói lời grace trước khi ăn, anh không nói được, im lặng khóc thật lâu, rồi anh

Read More And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy – Tống Mai