Italy và Impressionistic Photography của Kiều Lan Nguyễn

Jan 14, 2018 (TM) Kiều Lan của Vietnamese Photographic Society of Metropolitan Washington (VNPS) đi Italy về đã mấy tháng nay mà bây giờ tôi mới được thưởng thức hình của Lan chụp. Nhưng không uổng công đợi, những hình

Read More Italy và Impressionistic Photography của Kiều Lan Nguyễn

High-key flower photography – Photos: Kiều Lan Nguyễn

May 22, 2017 (TM) Những hình ảnh sương khói và trong suốt trên những canvas không có bóng tối hay tương phản thật dễ thuơng và thanh khiết. Đây là những hình ảnh dùng kỹ thuật hig-key photography trên light

Read More High-key flower photography – Photos: Kiều Lan Nguyễn